Công Ty TNHH Vận Tải Thành Phát

Việc phát triển công nghệ thông tin đã thúc đẩy thương mại hóa toàn cầu, việc vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa chới chi phí và thời gian hợp lý luôn được mọi doanh nghiệp quan tâm hàng đầu hiện nya. Thấy được sự khó khăn đó Thành Phát được sinh ra với sứ mệnh phục vụ việc vận chuyển hàng hóa khắp mọi miền tổ quốc, Và xa hơn là cung cấp dịch vụ toàn thế giới.